Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Vetenskapsmän

Skapad 2018-12-10 13:40 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 7 Fysik
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Innehåll

Niels Bohr/Arkimedes(skriv namnet på din uppfinnare/forskare)

Inledning

Skriv kortfattat om vad rapporten ska handla om.

 

Fakta

Under vilken tidsepok levde din forskare?

Vad gjorde/upptäckte din forskare?

 

Analys/resonemang

Resonera om forskarens upptäckts betydelse.

Varför forskade han/hon om det?

Vad var drivkraften bakom arbetet?

På vilket sätt har upptäckten varit till gagn för den enskilda människan, samhället och miljön. Har det bara varit positivt, eller? Fördelar/nackdelar?

 

Sammanfattande avslutning

Skriv om hur du tror att världen sett ut om din forskare inte gjort sina upptäckter. Vad skulle det inneburit för människan, samhället och miljön.

 

Källanalys

Motivera varför du valt de källor du valt.

Jämför dina källors trovärdighet med varandra. Är det någon som är mer trovärdig än den andra? varför då?

Källförteckning

Här skriver du var du har hittat dina fakta som du har skrivit om.

Använd dig av minst två olika källor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: