👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Vikt och volym

Skapad 2018-12-10 15:26 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Under veckorna 49- 51 kommer du att få lära dig mer om vikt och volym. Det är bra att kunna när du t.ex. ska baka eller laga mat!

Innehåll

Syfte: 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att gära beräkningar och lösa rutinuppgifter

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Arbetssätt:

Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar, räkna olika uppgifter både enskilt och i par. Du kommer att öva på rutinuppifter i boken  och på datorn.

 

Kunskapskrav - du ska kunna

jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

* växla mellan olika volymenheter

* jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

* växla mellan olika viktenheter

* använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram" vid problemlösning

 

Viktiga begrepp att kunna:

liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, deci, centi, kilo och hekto

 

Bedömning

Du kommer att få visa vad du har lärt dig på olika inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter.

Matriser

Ma
Matematik - Vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omvandla volymenheter
Jag kan omvandla från liter till dl. Jag kan storlekordna volymenheter när det endast är liter och dl.
Jag kan omvandla från liter till dl och från liter till cl. Jag kan storleksordna olika volymenheter och gör nästan alltid rätt.
Jag kan omvandla från cl till liter, från dl till liter. Jag kan omvandla t.ex. 0,65 liter till cl, 1 cl till liter. Jag kan storleksordna olika volymenheter och gör alltid rätt.
Begrepp
Jag kan några av begreppen, kan förklara och förstå.
Jag kan nästan alla begrepp och jag kan förklara och förstå. Jag använder mig till viss del av begreppen när jag pratar matematik.
Jag kan förklara och förstå alla begrepp. Jag använder mig av begreppen när jag pratar matematik.
Omvandla viktenheter
Jag kan omvandla från kg till hg eller g.Jag kan storlekordna viktenheter när det endast är kg och hg eller kg och g.
Jag kan omvandla från kg till hg eller g och tvärtom. Jag kan storlekordna olika viktenheter och gör nästan alltid rätt.
Jag kan omvandla från kg till hg eller g och tvärtom. Jag kan skriva 1 g som kg och jag kan skriva 10 hg som kg. Jag kan storlekordna olika viktenheter och gör alltid rätt.
Problemlösning
Jag kan med hjälp förstå och lösa några problemuppgifter.
Jag kan förstå och lösa de flesta problemuppgifterna. Ibland behöver jag lite hjälp med att förstå.
Jag kan förstå och lösa problemuppgifterna.