Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska proletärförfattare

Skapad 2018-12-10 15:32 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Svenska
I vår avslutande kurs kommer vi att arbeta med samma förmågor du mött i vår tidigare kurs. Du kommer att få läsa ett utdrag från en text av en av våra mest kända proletärförfattare och arbeta med frågor till texten. Därefter ska du göra en kort presentation om författaren. Presentationen framför du inför en liten grupp. I gruppen ska du också leda en diskussion utifrån en diskussionsfråga.

Innehåll

Svenska proletärförfattare, att presentera, att diskutera.

 

Vi arbetar med:

 • Att tala: muntliga redogörelser

 • Samtala och diskutera

 • Se samband mellan verk och upphovsman

 • Att resonera om texters budskap

 

Tid: v 47- 50

 

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

 

Sammanfattningsvis:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Mål:

 • Att lära sig mer om en svensk författare

 • Att kunna presentera en författare inför en mindre grupp

 • Att kunna se samband mellan en text och dess författare

 • Att kunna resonera om en texts budskapArbetsgång, förberedelser:

1 Läs ditt textutdrag

2 Arbeta med frågorna som hör till din text.

3 Sök fakta om din författare. Var källkritisk i ditt val av källor!

4 Utarbeta en presentation om din författare och texten du har valt. Räkna med att presentationen ska ta mellan 2-4 minuter. Följande ska vara med:

 • Författarens liv och verk

 • Kort om handlingen (textutdraget, boken utdrag är från)

 • Beskrivning av huvudpersonerna

 • Samband mellan din författare och utdrag (boken) du har läst

 • Utdragets budskap

 • Personliga tankar om utdrag

5 Formulera en diskussionsfråga kopplad till ditt utdrag. Välj ett stycke att läsa upp som illustrerar din fråga.

6 Förbered dig på att presentera och leda diskussion. Använd siten nedan.

7 Vi avslutar kursen med en Kahoot, skriv därför tre frågor om din författare med fyra olika alternativ som svar. Lämnas in i uppgift i classroom.

 

https://sites.google.com/a/edu.flen.se/att-leda-samtala-och-sammanfatta-en-diskussion/att-leda-en-diskussion

 

Genomförandet:

 • Ni i gruppen ska turas om att presentera och sedan leda varsin diskussion i gruppen. Det är samtalsledarens fråga som diskussionen grundar sig på.

 • Alla i gruppen deltar aktivt i diskussionerna genom att lyssna och framföra sina åsikter. Tänk på att åsikterna som vara underbyggda med relevanta argument.

 • Samtalsledaren avslutar diskussionen. Räkna med att varje diskussion ska ta minst 5 minuter och som mest 8 minuter.


För en högre nivå: Läs boken/läs fler utdrag från boken alt.läs och arbeta med ytterligare ett utdrag från en annan författare. Lämna in svaren på frågorna skriftligt.

Uppgifter

 • Svenska proletärförfattare

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9 (Kalle)

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: