Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov sv / sva

Skapad 2018-12-10 16:14 i Österslättsskolan Karlshamn
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Svenska
Under läsåret 2018/19 genomförs nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, för elever i årskurs 9. Provet består av tre delprov varav ett är muntligt (del A) och de övriga två är läsförståelse (del B) skrivförmåga (del C). Under höstterminen görs det muntliga delprovet och del B och C görs i början av mars 2019. Sedan den 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen. Formuleringen ”särskilt beakta” innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha en särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven


Delprov A - Tala

Delprov B - Läsa

Delprov C - Skriva

Matriser

Sv
Sv / SvA nationellt prov år 9 - Delprovsbetyg

Delprov A
Tala
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov B
Läsa
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Delprov C
Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Sammanvägt provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: