Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik,årskurs 5, kapitel 5, "Beräkningar decimaltal och problemlösning"

Skapad 2018-12-10 18:11 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att utveckla kunskaper om huvudräkning, överslagsräkning och skriftliga räknemetoder med tal i decimalform, om olika problemlösningsmetoder och om att formulera egna problem.

Innehåll

          Förmågor

 

Problemlösningsförmåga:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

-tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

-tolka resultat och dra någon relevant slutsats

-reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder

 

Begreppsförmåga:

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

-restens innebörd vid division, minnessiffra

 

Metodförmåga:

-använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning

-använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform

-välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer

-tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck

-använda likhetstecknet och ungefär lika med korrekt vid beräkningar

-formulera egna problemlösningsuppgifter

 

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

-beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal och problemlösning med olika uttrycksformer

-föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

-ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning

 

          Hur det centrala innehållet ska behandlas

 

-genomgångar

-diskussioner i helklass och i mindre grupper

-arbete i Koll på matematik

-aktiviteter

 

          Så får eleverna visa sina kunskaper

 

-det dagliga arbetet på lektionerna

-muntliga diskussioner och resonemang

-Mattekollen

-test

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: