Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik. Åk 1-3

Skapad 2018-12-10 19:09 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Innehållet i LPP

• Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik
• Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet
• Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.

Övergripande mål och riktlinjer

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

 

Skolans värdegrund och uppdrag

Eleverna ska i skolan få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Detta ska de göra genom drama, rytmik, dans och musicerande. Eleverna ska tillägna sig förmågan till eget skapande. (LGR11 kap. 1)

Förmågor att utveckla

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, (MU)
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och (MU)
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. (MU)

 

Centralt innehåll

  • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. (MU)
  • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. (MU)
  • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. (MU)
  • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. (MU)
  • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. (MU)
  • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. (MU)
  • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. (MU)
  • Musiksymboler, bilder och tecken. (MU)
  • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. (MU)
  • Olika instrument från grupperna blås­, sträng­, tangent­ och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut. (MU)
  • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. (MU)

 

Konkreta mål

I arbetet med musik kommer du få utveckla din förmåga att:

* Sjunga på olika sätt

* Lära dig rytmer och skapa egna

* Framföra uppträden som innehåller sång och/eller rytmer och rörelse

* Känna igen olika intrument utifrån utseende och ljud.

* Känna till de viktigaste bilderna och symbolerna i musik

* Beskriva dina känslor när du hör en sång

* Kategorisera musik i vardags- och högtidsmusik.

 

Så här ska vi göra

* Sjunga i olika tonarter

* Klappa, knäppa, stampa och röra dig i takt till musiken

* Delta i upptäden själv eller i mindre/större grupp

* Lyssna och titta på olika instrument

* Titta och lära oss om de viktigaste symbolerna i musik

* Rita och berätta om dina känslor till musik

* Lyssna på olika sorters musik och kategorisera dessa.

 

Så här kommer vi att bedöma ditt arbete

Vi kommer att bedöma hur du:

* Deltar i sång

* Hänger med i olika rytmer/takter

* Hur väl du känner igen några instrument

* Hur väl du känner igen de viktigaste symbolerna

* Berätta och skapar om dina känslor och tankar när du lyssnar på musik

* Förklara hur du väljer att kategorisera musik.

Matriser

Mu
Musik 1-3

Behöver träna mer
Uppnår målen
Delta i gemensam sång
Du kan sjunga unisont och flerstämmigt tillsammans med andra.
Spela
Du kan spela något instrument tillsammans med andra.
Tajming
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Upplevelser och påverkan av musik
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
Instrument
Du kan berätta vad som är typiskt för några instrument.
Musikaliska särdrag
Du kan höra skillnad på folkmusik från olika länder inom Europa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: