👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SUPERHJÄLTAR

Skapad 2018-12-10 19:36 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Bild
Vad är en superhjälte? Traditionellt sett har en superhjälte varit en person med en mantel eller en mask och med en särskild superkraft, men nuförtiden finns det många olika slags superhjältar. Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss lite om historien bakom de mest kända superhjältarna, prata om olika superkrafter och sedan skapa vår egen superhjälte.

Innehåll

När?             Vecka 36-48

 

Varför? I engelskan tränar du på förmågan att:

-       prata om superkrafter, superhjältar, stereotyper m.m.  

-       skapa och beskriva din egen superhjälte

-       läsa och lyssna till fakta om superhjältar

I bild tränar du på förmågan att:

-       kommunicera med bild, genom att i din bild visa din hjältes superkrafter,

-       använda och experimentera med olika tekniker, blyerts, akvarellpenna och tusch.

-       visa form med hjälp av färg.

-       utveckla idéer och driva ditt eget arbete framåt.

Underlag för bedömning i engelska:

Hur? Under detta arbetsområde skriver du två texter på temat superhjältar. Den ena som övning och för att beskriva din superhjälte, den andra texten bedöms enligt nedanstående matris och skrivs på en lektion i vecka 41.

Underlag för bedömning i bild:

Hur? Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med kroppens proportioner på olika sätt och öva på att rita en kropp med olika metoder. Du kommer därefter att få skapa en egen superhjälte med akvarellpennor och tusch. Din teckning av superhjälten bedöms enligt nedanstående matris.

Matriser

Bl
SUPERHJÄLTAR

E
C
A
BILDSPRÅK, GENOMARBETADE UTTRYCKSFORMER
Hur väl du kommunicerar din hjältes superkrafter, använder bildspråk hämtat från serietidning samt hur genomarbetad bilden är.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
TEKNIKER, VERKTYG OCH MATERIAL
Hur väl du arbetar med akvarellpennor och tusch.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt…
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt…
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt…
PRÖVAR OCH OMPRÖVAR
Hur du experimenterar med teknik och material
… och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
… och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
… och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
FORMER, FÄRGER OCH BILDKOMPOSITION
Hur väl du får fram form I din bild med hjälp av färg.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt
dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
UTVECKLA IDÉER DRIVKRAFT
Hur självständigt du utvecklar idéer samt driver ditt eget arbete framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. (drivkraft)
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. (drivkraft)
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. (drivkraft)
UTVÄRDERA
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet