👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi sex och samlevnad åk 7

Skapad 2018-12-10 21:04 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Planering för området sex och samlevnad
Grundskola 7 Biologi
Under några veckor så ska vi fokusera på sex och samlevnad. Hur livet är mellan barn och vuxen.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

 • Förstå människans sexualitet och reproduktion,
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Veta om metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på samhällsnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Preliminär planering V50-V2

Vi kommer ta upp puberteten, graviditet, preventivmedel, värdegrundfrågor.   Men även utgå från elevernas egna frågor.

 

Bedömning

 • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument..
 • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9