Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, algebra

Skapad 2018-12-11 07:55 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Hur skriver och tolkar man algebraiska uttryck? Ekvationer kan man lösa med olika metoder, vilka då? Går det att hitta mönster i matematiken?

Innehåll

Tid: v.46-51

Viktiga begrepp:prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, distributiva lagen, likhet, ekvation, obekant, balansmetoden, mönster

Du ska kunna: 

  • Förstå och tillämpa prioriteringsregler
  • Tolka och skriva uttryck med variabler
  • Förenkla uttryck
  • Beräkna och förenkla parentesuttryck
  • Lösa ekvationer med övertecknings- och balansmetoden
  • Lösa problem med hjälp av ekvationer
  • Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt. Ett mindre prov hålls v 49 och slutprov i början av VT.

Arbetsgång:

Vi arbetar först gemensamt med Gröna sidor. Däörefter väljer du utefter dina kunskaper att arbete med den lite lättare Blå kurs eller lite svårare Röd kurs.. För dig som vill ha mer utmaning finns dessutom Svarta sidor.

Läxor:

Läxa är att hinna med planeringen för varje vecka dessutom ges uppdrag i nomp som läxa.

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Ej godtagbar
E
C
A
Metod
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder
.
..
..:
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
...
Problemlösning
I vilken grad eleven förstår och kan lösa matematiska problem.
.
..
...
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: