Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik HT 2018 9C

Skapad 2018-12-11 08:43 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Fysik
Vad är radioaktivitet? Hur fungerar ett kärnkraftverk? Är kärnkraft farligt? Går det att tillverka grundämnen?

Innehåll

BEGREPP

 • Atomen – proton, neutron, elektron
 • Isotop
 • Radioaktivitet
 • Kärnenergi
 • Fusion och fission
 • Halveringstid
 • Sönderfallsserier
 • Alfa-, beta- och gammastrålning
 • Energikällor

SÅ HÄR VISAR DU VAD DU KAN

 • Muntliga diskussioner
 • Begreppsuppgift
 • Skriftligt prov
 • Argumenterande text

PLANERING

Vecka 49

Halveringstid

Fusion och fission

 

Vecka 50

Onsdag Prov

Skriftligt prov (s. 200 - 215, 220 - 229)

 

Vecka 51

Argumenterande uppsats

Kärnkraft

 

Vecka 2 och 3

Sönderfallsserier

Vecka 4

Uppgifter

 • Tisdag 15/1

 • Kompletteringsuppgift

 • Begreppsuppgift

 • Argumenterande text i fysik

 • Skriftligt prov på avsnittet Atom- och kärnfysik

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik årskurs 9

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Nivå 4
Du kan
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet.
samtala och diskutera frågor som rör energi och miljö.
samtala och diskutera frågor som rör energi och miljö, du kan föra diskussioner och samtal framåt.
samtala och diskutera frågor som rör energi och miljö, du kan föra diskussioner och samtal framåt och fördjupa eller bredda dem.
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet.
ta ställning i frågor och motivera på ett enkelt sätt. Du använder viss fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett utvecklat sätt med både för- och nackdelar. Du använder fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett väl utvecklat sätt med både för- och nackdelar samt flera olika typer av konsekvenser. Du använder all tillgänglig fakta från naturvetenskapen.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband
 • Fy
Du har inte nått kunskapskravet.
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär.
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: