Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska VT 2019

Skapad 2018-12-11 08:56 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - elevens val
Med hjälp av filmer, läromedel och uppgifter ska ni lära er om familjen och hemmet, kroppsdelarna, länder och nationaliteter. Repetera färger, frukter, djur, veckodagarna, månaderna, hälsningsfraser och siffrorna 0-100. Ni kommer att lära er hur man böjer olika verb på spanska. Vi kommer att arbeta med verben att heta, att bo, att gilla, att ha, att prata.

Innehåll

I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I årskurs 6 får eleverna inte betyg i ämnet moderna språk men en bedömning görs utifrån den nationella kursplanen.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M1
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M1  4-9
 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser.
  M1  4-9
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M1  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier.
  M1  4-9
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M1  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel på skyltar och i reklam.
  M1  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
  M1  4-9
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
  M1  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: