Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturtema - Hämnd

Skapad 2018-12-11 09:09 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Vi läser tre texter utifrån temat hämnd och arbetar med uppgifter till dessa. Området avslutas med en skrivuppgift.

Innehåll

 

Litteratur:

 

Karlsson, Jonas (2011), Bröllop ur Spelregler (novellsamling)

 

Njals saga (utdrag)(2010), översättning av Lars Lönnroth ur Svenska Impulser 2

 

Niemi, Mikael (2007). Duell i sal 17 ur Färdlektyr 2007.

 

 

 

Artiklar:

 

Ronnie, Sandahl. ”Hämnden kanske är ljuv – men vad händer sen?” , Aftonbladet 2015-08-25

 

 

 

Film:

 

Hämnden (2010)

 

Uppgifter

  • Texthäfte

  • Diskussionsfrågor - Hämnden

  • Njals saga

  • Duell i sal 17

  • Bröllop

  • Skrivuppgift

  • texthäfte

Matriser

Sve
Matris Svenska 1 (2)

Muntlig förmåga

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har skrivit andra typer av texter Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Skönlitterära texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i läsning av skönlitterära verk och annat berättande. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och diskuterat teman och motiv. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och reflekterat över texternas innehåll. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: