Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godnatt Mister Tom december

Skapad 2018-12-11 09:18 i Loviselundsskolan Stockholm Grundskolor
Ett läs- och skrivprojekt i svenska
Grundskola 4 – 6 Historia
Godnatt Mister Tom är i det närmaste en klassiker i litteraturen, en berättelse om vänskap, utsatthet och glädje.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • läsa Godnatt Mister Tom
 • träna din förmåga att läsa och förstå genom att svara på bokfrågor
 • skriva en recension om boken

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att arbeta med området v 7,9,10,11, 12. Vi ska

 • läsa Godnatt Mister Tom (läspass i skolan och läsläxa)
 • besvara bokfrågor vid 4 tillfällen (dessa besvaras i skolan)
 • skriva recension (detta görs i skolan)
 • repetera skrivregler och meningsuppbyggnad
 • arbeta med ordkunskap (svåra ord ur boken ska förklaras och skrivas i egna meningar)

Alla viktiga datum och läxor läggs ut på classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Hi
Godnatt Mister Tom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta det du läst.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka budskap
Förmågan att utifrån bokfrågor redogöra för budskap i böcker, som kan vara tydliga eller läses mellan raderna.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Förmågan att skriva texter utifrån instruktioner och mall (i detta fall en recension))
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
 • Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: