Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - GLOKALT

Skapad 2018-12-11 10:31 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Mål för arbetsområdet Att skapa förståelse för globala problem och hur miljöpåverkan hotar vår jord och kommande generationers möjligheter, samt att kunna se möjligheter till förändringar och på så sätt kunna bidra till hållbar utveckling.
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
Vi står inför många utmaningar, många problem måste lösas. Exempelvis har vår konsumtion genomgått enorma förändringar det senaste hundra åren. Kunskap om globala problem och hållbar utveckling är det första steget till att förändra vårt beteende.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 

Att skapa förståelse för globala problem och hur miljöpåverkan hotar vår jord och kommande generationers möjligheter, samt att kunna se möjligheter till förändringar och på så sätt kunna bidra till hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll (Lgr11)

·         Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

·         Hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

·         Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.

·         Sårbara platser och naturgivna risker och hot, t ex översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser de får för natur -och kulturlandskapet.

·         Förnybara energitillgångar, t ex sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

 

·         Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

 

Gruppuppgift: Redovisning v. 7

Individuell fördjupningsuppgift: Redovisning v. 10

Uppgifter

  • Hållbarhet: genomgång

  • Grupparbete: GLOKALT

  • Individuell fördjupningsuppgift

  • Bomull

  • Kaffe

  • Kakao

  • Palmolja

  • Tigerräkor

Matriser

Sh Ge
Hållbar utveckling - GLOKALT

Rubrik 1

E
C
A
Begrepp: Samhällskunskap
Du använder några begrepp i din analys och dina slutsatser.
Du använder flera relevanta begrepp i din analys och dina slutsatser.
Du använder många relevanta begrepp i din analys och dina slutsatser.
Samband: Samhällskunskap
Du förklarar på ett enkelt sätt hur individen och samhället påverkar varandra. T ex Hur vår produktion, konsumtion och kommunikation har påverkat individer och samhället. Du beskriver och förklarar en konsekvenser för individer och en för samhället.
Du förklarar på ett relativt väl utvecklat sätt hur individen och samhället påverkar varandra. T ex Hur vår produktion, konsumtion och kommunikation har påverkat individer och samhället. Du beskriver och förklarar några konsekvenser för individer och för samhället och du tar upp för- och nackdelar med dessa konsekvenser.
Du förklarar på ett väl utvecklat sätt hur individen och samhället påverkar varandra. T ex Hur vår produktion, konsumtion och kommunikation har påverkat individer och samhället. Du beskriver och förklarar flera konsekvenser för individer och för samhället och du tar upp för- och nackdelar med dessa konsekvenser.
Begrepp: Geografi
Du använder några begrepp i din analys och dina slutsatser.
Du använder flera relevanta begrepp i din analys och dina slutsatser.
Du använder många relevanta begrepp i din analys och dina slutsatser.
Samspel: Geografi
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Analys (orsaker och konsekvenser): Geografi
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver på ett enkelt sätt om hur dessa mönster har förändras över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. T ex. Hur har globaliseringen, handel och kommunikation påverkat länder i världen och vår miljö? Du förklara med hjälp av ett exempel och ett perspektiv.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och för utvecklande och relativt underbyggda resonemang om hur dessa mönster (produktion, kommunikation och konsumtion) har förändras över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. T ex. Hur har globaliseringen, handel och kommunikation påverkat länder i världen och vår miljö? Du förklara med hjälp av några exempel och några perspektiv.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och för välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster (produktion, kommunikation och konsumtion) har förändras över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. T ex. Hur har globaliseringen, handel och kommunikation påverkat länder i världen och vår miljö? Du förklara med hjälp av flera exempel och flera perspektiv.
Problemlösning: Geografi
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, natur och samhälle vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra då för utvecklade och relativt väl underbygga förslag på olika lösningar där några konsekvenser för människa, natur och samhälle vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika lösningar där flera konsekvenser för människa, natur och samhälle vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: