Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Min bok ÅR 9 ht 18-vt 19.

Skapad 2018-12-11 10:55 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Min bok är en terminsuppgift i ämnet bild som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i bokform.
Grundskola 9 Bild
"Min bok" är en uppgift i bildämnet som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i form av en bok.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Konkritesering av målen:

Under den här terminen så kommer vi att arbeta mer självständigt med de tekniker och metoder som vi har arbetat med sedan år 7. Eleverna kommer även att få möjlighet att prova på nya tekniker som tex att få dreja eller att framkalla bilder i fotolabbet. Eleverna skall visa att dom har ett speciellt syfte med sina bilder. Detta skall dom göra genom att utgå ifrån en rubrik som har att göra med dom själva att göra.

Du skall göra en bok om dig själv. Boken skall innehålla minst 3 olika bilder i flera olika tekniker. Varje bild skall kommunicera en rubrik som har med dig att göra . Du väljer mellan dessa rubriker.

Självporträtt, Här bor jag, Symbolisk bild, Min favoritkonstnär, Min musik , Min dröm/mardröm, Jag om 1 / 10 år Mitt husdjur, Min favoritplats, Jag i ett tidigare liv, Mitt intresse, Valfri rubrik om mig själv.

Rubriken skall göras i en eller flera tekniker. Du får förslag på tekniker nedan. Självklart kan du kombinera flera eller arbeta i någon annan teknik.

Blyerts, Kol, Färgpenna, Akvarell, Akryl, Olja, Torr/olje pastell, Skrapkartong, Linoleumtryck,
Plasttryck, Gips, Keramik / skulptur / drejning, Tusch, Foto analogt, Digitalt bildspel, Film

Ditt arbete skall visa att du är kreativ och självständig i ditt bildskapande och att du behärskar olika sorters tekniker. Du har även möjlighet att prova på nya tekniker. Bilderna skall monteras i en bok där du presenterar varje bild tillsammans med rubrik och teknik.

De mål som vi har utgått ifrån är: Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven

 

Arbetsätt:

Uppgiften introduceras i en gemensam genomgång på smartboarden. Elevexempel visas.

 

Vi kommer att gå igenom uppgiften MIN BOK. Både hur uppgiften är strukturerad samt hur den kommer att bedömas. Du kommer även att få titta på äldre elevers tolkning av uppgiften så att du får inspiration till ditt eget arbete. Du får även se hur men arbetar i de ovan nämnda teknikerna. Du kommer att träna på olika tekniker. Vid behov har vi teknik och metodgenomgångar i smågrupper för dom som det berör Du kommer att få personlig feedback på ditt arbete vid mitten av terminen med kritik på färdiga uppgifter och tips och råd för att gå vidare och kunna fullfölja arbetet.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap; uppgiften

I uppgiften skall du  berätta om dig själv och tydliggöra och uttrycka identitet i bildarbetena.
och kombinera bild och text så att det blir en enhet i bokform.

Det finns vissa ramar i uppgiften som skall följas: Omslaget på boken skall stå Min bok namn och klass samt ett foto på dig
Bokens sidor utgörs utöver omslaget av minst två sidor där rubrik och bild hänger i hop samt en teknik ruta där du skriver vilken teknik du använt för respektive bild.

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material ; färg, skuggning, perspektiv

Dina förmågor att hantera:

valt material. Både hur tekniskt kunnig du är med materialet tex kanske du kan skugga för att få volym i bilden, blanda färger eller jobba med nyansering av färger.

Hur du hanterar verktygen kan vara penselteknik eller hur du hanterar blyertspennan, olja, akryl eller färgpennor.

Hur du klarar av tekniker som perspektiv och djupverkan i bilden.

Digitalaverktyg och redigeringsprogram

Tredimensionella arbeten i lera, papp  mm

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder; kreativitet

Elevens förmåga att utveckla egna ideer, finna lösningar så att bildarbetena är anpassad efter syftet.

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. ; reflektioner av arbetet.

Din förmåga att kunna beskriva uttryck, innehåll och funktionen av uppgiften. Samt användning av ämnesspecifika begrepp.

Slutredovisning:

Du skall fota av dina bildarbeten och lägga in den i din portfolio i UNIKUM. Du skall även göra en skriftlig redovisning av uppgiften. Den görs i reflektionsrutan till höger bredvid bifogad bild.

Tid

En delinlämning görs under vecka 49, ht 18. Slutgiltig inlämning blir under vecka 6 vårterminen 2019.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Min bok år 9

E
C
A
Bildframställning
Bildspråk och uttrycksformer: Här bedöms graden av utveckling i ditt bildspråk samt hur du får fram uttryck i dina arbeten.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik verktyg och material
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt och **prövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och prövar och **omprövar**
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett **väl** fungerande, **varierat och idérikt** sätt och **prövar och omprövar då systematiskt** hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Komposition
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Idéer hur du hämtar och bearbetar ditt inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna** idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocessen Här bedöms din förmåga till självständigt arbete.
Eleven **bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.**
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.**
Bildernas syfte och sammanhang Detta bedöms under våren. När ni monterar in i själva boken. Då arbetar ni med layout och presenterar era bilder med rubriken ni valt.
Eleven kan presentera sina bilder med **viss** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **relativt god** anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Ny aspekt
Bildtolkning Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang till egna och andras verk.
Eleven för relativt väl underbyggda resonemang om egna och andras verk.
Eleven för välutvecklade resonemang om egna och andras verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: