Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Att skriva en debattartikel

Skapad 2018-12-11 12:13 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola F Svenska
Kanske har du någon fråga som du tycker är viktig och som du brinner för. Ett bra sätt att nå ut till andra med ditt budskap och försöka övertyga andra om att man har rätt är att skriva en debattartikel.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnet svenska ska behandla följande centrala innehåll:

 

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. 
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar. 

Fyll skelettet!

Uppgiften är att läsa om och skriva en debattartikel. Vi läser ur boken "Fixa texten", lär oss om genren, läser olika debattartiklar för att sedan skriva och bearbeta en egen debattartikel. 

 

Vecka

Uppgift

Källa

v. 49 och 50

Läsa om debattartiklar.

Exempel och uppbyggnad.

Fixa texten 2

sid 83 - 91

v. 2

Planera och förbereda sin egen debattartikel.

sid 92 .93

v. 3

Skriva artikeln

 

v. 4

Dela med en kamrat - ge respons - lämna in

 

 

Nedan finns ett förslag på struktur (skelett) för debattartikeln. Nu är det bara att sätta i gång och fylla skelettet med innehåll.

 

Skelett

1. Min huvudrubrik

Huvudrubriken ska fånga intresset hos läsaren.

2. Min inledning

Jag väcker intresse, till exempel genom dramatiska uttalanden som talar till läsarens rättskänsla, genom personlig berättelse, genom att förklara att läsaren kommer att vinna på att ta till sig texten, genom ett klokt citat, genom att provocera etcetera.

3. Jag presenterar min tes

 

Argument 1: Stödjande resonemang, stödargument, plus minst ett stödjande faktum från källa (med källhänvisning).

 

Argument 2: Stödjande resonemang, stödargument plus minst ett stödjande faktum från källa (med källhänvisning).

 

Motargument: Nu kanske vissa invänder att .... (eller liknande).

 

Argument mot motargumentet.

 

Argument mot motargumentet: stödjande resonemang, stödargument för argument mot motargument plus minst ett stödjande faktum från källa (med källhänvisning).

 

Eventuellt argument 3: Stödjande resonemang, stödargument,

 

plus minst ett stödjande taktum från källa (med källhänvisning).

 

4. Avslutning

 

Sammanfatta argumenten och avrunda. Tala till läsaren, uppmuntra till handling och hänvisa tillbaka till inledningen eller ditt viktigaste argument. Målet är att det ska vara självklart att du har rätt.

 

En riktigt bra debattartikel

 

 • Texten är en välskriven och angelägen debattartikel som skulle kunna publiceras efter minimal bearbetning.

 • Tesen framgår klart. Texten innehåller minst tre väl underbyggda argument och presenterar och bemöter åtminstone ett motargument. Argumentationen är fyllig och synpunktsrik. Texten är starkt övertygande och engagerande.

 • Texten hänvisar till åtminstone tre olika källor. På minst fem ställen i texten hänvisas det till källor på ett korrekt sätt. Referat och eventuella citat berikar och fördjupar resonemanget De är smidigt infogade.

 • Inledningen väcker läsarens engagemang och presenterar tesen. avslutningen sammanfattar och väcker läsarens engagemang och handlingsvilja.

 • Texten är tydligt indelad i stycken med eleganta övergångar. Texten innehåller en intresseväckande eller fyndig huvudrubrik.

 • Stilen är anpassad till tidningstext. språket är precist, korrekt och varierat. Det är stilistiskt säkert och väl anpassat till modernt morgontidningsspråk.

 

Länktips:

http://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/

 

 

 

Koppling till uppgiften

Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel.

Texten fungerar relativt väl som en debattartikel.

Texten fungerar väl som en debattartikel.

Innehåll

Diskussion är enkel men din åsikt framgår.


Åsikten stöds med minst ett argument.

Diskussionen är utvecklad och din åsikt framgår tydligt.


Dina argument fördjupar/utvidgar diskussionen.

Diskussionen är välutvecklad och balanserad och din åsikt framgår tydligt.


Argumenten är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.

Struktur

Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.


Textbindningen är enkel.

Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.


Textbindningen är utvecklad.

Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.


Textbindningen är välutvecklad.

Språk och stil

Ordvalet är enkelt


Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

Ordvalet är varierat och passar debattartikel, t.ex genom retoriska frågor.


Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattartikeln väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck.


Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.

Skrivregler

Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning

Helhetsbedömning

Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Du har bearbetat texten så att texten blivit självbärande.

Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Du har bearbetat texten relativt väl.

Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Du har bearbetat texten väl.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: