Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2018-12-11 12:55 i Forssaklackskolan Borlänge
Judendom
Grundskola 6 – 9 Religionskunskap
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med judendomen. Vi kommer att lära oss om judarnas historia, vad de tror på, vilka symboler de har och vilka traditioner och riter som finns inom religionen. Vi kommer också att komma in på och diskutera religioners påverkan på samhället och samhällets påverkan på religioner.

Innehåll

Så här kommer vi att jobba:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • se filmer om judendomen
 • värdera några olika källor

Uppgifter

 • Judendom

 • Judendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9

Matriser

Re
Judendom

Inte påbörjat
På väg
Klaras med lärarstöd
Klaras på egen hand
Klaras på egen hand
Klaras på egen hand
Centrala tankegångar och urkunder
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att inte kunna beskriva centrala tankegångar och urkunder inom religionen.
Du är på väg att få grundläggande kunskaper om judendomen och har visar det genom att beskriva centrala tankegångar och urkunder inom religionen.
Du har grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att beskriva centrala tankegångar och urkunder inom religionen.
Du har grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att beskriva centrala tankegångar och urkunder inom religionen.
Du har goda kunskaper om judendomen och du visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, och urkunder inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om judendomen och du visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar och urkunder inom religionen.
Riter, högtider och religiösa handlingar
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att inte kunna beskriva konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du är på väg att få grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att till viss del kunna beskriva konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att beskriva konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har grundläggande kunskaper om judendomen och du visar det genom att beskriva konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har goda kunskaper om judendomen och du visar det genom att förklara och visa på samband mellan konkreta religiösa uttryck och handlingar inom judendomen.
Du har mycket goda kunskaper om judendomen och du visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Samhällspåverkan
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan ännu inte diskutera om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden och du beskriver ännu inte i din diskussion enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du är på väg att börja kunna diskutera om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden och i din diskussion beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan diskutera om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden och beskriver i din diskussion enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan diskutera om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden och beskriver i din diskussion enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan diskutera om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden och beskriver i din diskussion förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan diskutera om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden och beskriver i din diskussion komplexa samband med utvecklande och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: