Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst och växter i närmiljön årkurs 2

Skapad 2018-12-11 13:29 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I detta arbetsområde får eleverna lära sig om olika årstidsväxlingar i naturen och vad som i naturen kännetecknar höst. Eleverna får också lära sig om växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Innehåll

Syfte - varför?

Med kunskap om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande. Genom undervisningen ska eleverna lära sig om vad som i naturen kännetecknar höst, utveckla sin kunskap om växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Centralt innehåll - Vad?

Det här kommer du få undervisning om:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen hösten.
 • Växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi arbeta: 

 • Läsa och skriva kortare texter. 
 • Titta på bilder.
 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • Arbeta praktiskt.
 • Fältstudier.
 • Redovisa i grupp.

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • du beskriver några kännetecken på höst i naturen.
 • du kan berätta något om några vanligt förekommande arter i närmiljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: