👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering geometri Länken

Skapad 2018-12-11 14:06 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Baserat på Prio matematik år 8, kap.3 Geometri
Grundskola 9 Matematik
I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella former, enhetsomvandlingar, pythagoras sats, kvadratrötter och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Innehåll

Bok: Matematikboken Länken kap 3  Geometri sid 69 - 78 och  sid 82-84 och sid 88-92

 

 

Testa av preliminärt v 5

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att:

-beräkna omkrets och area på olika geometriska figurer sid 70 - 74

- beräkna volymen på kub, rätblock, cylinder, kon och pyramid sid 74-78

- Pythagoras sats och vinkelsumma sid 82-84

-Kvadratrötter sid 34

- Likformighet sid 88- 92

- Enheter, sträcka, hastighet och tid  sid 36-42

Begrepp att kunna:

 • vinkelsumma, radie, diameter, pi, omkrets, area, kub, rätblock,cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, och volym
 • katet, hypotenusan, roten ur och kvadratrötter
 • Prefix exempel kilo, hekto, deci, centi ,mille 

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 •  

Bedömning

Du bedöms både muntligt och skriftligt under lektionerna då du visar att du, utifrån kunskapskraven, har förståelse för det innehåll vi jobbar med. Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9