Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - hösten i år 7

Skapad 2018-12-11 14:11 i Furulunds skola Partille
Grundskola 7 Matematik
Under hösten har vi arbetat med: Kapitlet Tal - tiosystemet, tal och storlek, tallinjer, decimaltal, olika räknesätt, prioriteringsregler, delningsregler, primtal,avrundning och vardagsmatte. Kapitlet Enheter - mätningar av längd, volym, vikt och tid. Uppskattning och beräkningar av hastighet, enhetsomvandlingar . Kapitlet Geometri - vinklar, vinkelsumma, trianglar, olika figurers omkrets och area och skala.

Innehåll

Vi har arbetat med många olika uppgifter, enskilt, i par och i grupp. 
Vi har diskuterat olika sätt att lösa uppgifter och deras fördelar och nackdelar.
Det är viktigt att träna mycket, för att du ska bli säker på beräkningar.
Det är också bra att träna på att förklara, lyssna på andra och resonera.

Bedömning/
Två större prov med uppgifter på grundnivå och mer utvecklade uppgifter.
Flera mindre tester och gemensamma uppgifter.
Samtal och förklaringar i klassen eller mindre grupper.
En uppgift som handlar om att rita in möbler i ett rum i skala. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: