Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2018-12-11 14:44 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Kemi
Kemi handlar bland annat om att beskriva egenskaper hos olika ämnen. En av dessa egenskaper är ifall de är sura eller basiska. I arbetsområdet ska vi lära oss att förstå vad detta innebär och hur dessa ämnen används i vardagen och hur de påverkar vår miljö.

Innehåll

Undervisningen

Lektionerna kommer att bestå i att vi läser (enskilt och tillsammans) och diskuterar innehållet i texten, dessutom tittar vi på filmer och skriver egna texter  för att få så många olika vägar som möjligt till kunskap.

Begrepp

Följande begrepp och förklaringsmodeller kommer vi att arbeta med under arbetsområdet. Alla läser grundsidorna och för dig som vill nå längre i sin kunskap så läser du även sidorna under fördjupning.

Begrepp/Modell

Grund (för E-C)

Fördjupning (C-A)

Surt, basiskt, sött – vilka är motsatser?

118

 

Indikator

119

 

BTB, Fenolftalein – hur de indikerar

119

 

pH-skalan

120

 

Syror - egenskaper

121 - 122

 

Starka syror (SSS) -saltsyra, salpetersyra, svavelsyra

123-125

 

Baser -egenskaper

126-128

 

Syror har vätejoner – Baser har hydroxidjoner

 

129-130

Skillnad mellan starka och svaga syror

 

131

Koncentrerad och utspädd

 

132

Baser bildar hydroxidjoner i vatten

 

133-134

Neutralisation

 

133

Syror löser upp metaller

 

137-138

 

 

 

 

Planering

Planeringen nedan är en ungefärlig uppskattning av vad vi kommer att arbeta med respektive vecka. I veckobladet kommer det att kunna uppstå förändringar ifall vi inte lyckas hålla planeringen. Skumläs gärna nästa veckas sidor i förväg för att skaffa dig en förförståelse av innehållet så att du lättare kan bygga ny kunskap. 

Vecka

Sidor grund

Sidor fördjupning

2 – vatten och vattenrening

42, 154- 159

 

3

118 – 119

129

4

120-125

130-132

5

126-128

133-136

6

PROV  ons 6/6

 

 

 

Uppgifter

 • laboration späda syra och bas

 • laboration späda syra och bas

 • Laboration indikatorer

 • laboration indikatorer

 • Begrepp inför kemiprovet

 • Kemiprov syror och baser

 • Begrepp inför kemiprovet

 • laboration indikatorer

 • starka svaga syror

 • Quiz

 • Försurning

 • Quiz

 • Försurning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: