Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompis projekt ” vinter”

Skapad 2018-12-11 14:46 i Skarsjö förskola Norrtälje
Förskola
I september startar vi upp ett kompisprojekt där vårt syfte är att stärka gruppens "vi"-känsla.

Innehåll

Eftersom vi är en ny barngrupp så kommer vi i några veckor framåt arbeta med olika gruppstärkande aktiviteter, barnens inflytande och lära känna varandra.

Vi kommer att arbeta med materialet som hänger ihop med kompisböckerna och de tillhörande aktivitetskorten

Vi kommer att starta med boken "samarbeta"

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: