Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva på olika nivåer i moderna språk ht 2018

Skapad 2018-12-11 15:00 i Nannaskolan Uppsala
Vi jämför texter av olika kvalitet och olika kunskapsnivåer samt resonerar kring vad som gör en text bra och hur man kan utveckla sitt eget skrivande.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi tittar på hur olika texter kan ha olika kvaliteter och vi går igenom kunskapskraven för skrivande i moderna språk.

Innehåll

Ibland är det svårt att veta vilken nivå en skriven text ligger på. Vi kommer under några lektioner att läsa andras texter samt skriva och utveckla egna texter. Alla lektioner kanske inte kommer direkt efter varandra, utan det kan gå lite tid mellan olika tillfällen.

 

Lektion 1: Du och din bänkkamrat ska tillsammans låtsas vara en person på en bild. Personen ska skriva ett brev till en person som hen inte känner så bra. Försök få med namn, ålder, familj, intresse, var du bor, gillar/ ogillar o.s.v. Tänk också på att du skriver till någon. Båda eleverna skriver.

 

Lektion 2: Vi tittar på exempeltexter på F- E- C- och A-nivå. Vi går igenom kunskapskraven för de olika nivåerna och gör en bedömning av på vilken nivå de ligger. Diskussionen mellan eleverna är viktig. Försök att hitta de delar av texterna som gör dem bättre. Det viktigaste är hur man kan utvecklas och inte hur man kan nå nästa betygssteg.

 

Lektion 3: Eleverna arbetar parvis och läser varandras brev från första lektionen (utan att veta vems texter det är). Sedan skriver ni kommentarer på ett särskilt papper och försöker uppskatta vilken nivå texterna har. Berätta för läraren hur ni tänker.

 

Lektion 4-5: Nu är det dags att bearbeta det första brevet. Eleverna får tillbaka sin första text med (anonyma) kommentarer från klasskamrater som läraren har sammanställt. Innan ni börjar skriva går vi tillsammans igenom användbara fraser och ord som kan behövas för att utveckla den första texten (hälsningsfraser, ställa frågor, beskriva utseende med mera). Alla elever skriver.

 

Lektion 6: Nästa uppgift blir att arbeta enskilt genom att skriva ett nytt brev.

 

Lektion 7: Gör en egen bedömning och resonera med din lärare utifrån kunskapskraven. 

 

Lektion 8: Bearbeta din egen text.

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk (språkval) åk 7-9

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera sig i skriftliga framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig i skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: