Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur matematik och färg

Skapad 2018-12-11 15:00 i Vallmon förskola Flen
Vi jobbar med matematik och färg samtidig kopplat med naturen
Förskola
Under hösten vi var fokuserad på natur, matematik och färg. I arbetet med våran tema vill vi att barnen på en lekfullt sätt få upplevelser och kunskap av natur, matematik och färg.

Innehåll

Syfte: Vi har valt den teman för att barnen ska få en medvetenhet om att vi till vardags använder många olika begrep som är färg, siffror och former. Vi vill på den sättet vecka barnens intresse på en lekfullt sätt få upplevelser och kunskap av natur,matematik och färg.

Metod/arbetssätt : Detta gör vi genom att utforska och undersöka natur,matematik och färg tillsammans.

-Vi går till skogen för att utforska och upptäcka naturen.

-Vi tar med oss olika uppdrags kort med siffror och färg

-Vi söker i skogen pinar, lov ,kottar, för att para ihop med rätt siffra på korten

-Vi pedagoger använder oss av matematiska begrep för att barnen ska förståelse att det finns olika.

-I vardagsrutinerna vi arbetar med matematik och färg t.ex på samling.

                           

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: