Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Årkurs 1

Skapad 2018-12-11 15:17 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att träna samarbete, kordination och kondition i form av olika fysiska aktiviteter.
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Vi kommer att träna samarbete, kordination och kondition i form av olika fysiska aktiviteter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och dina förmågor inom idrotten genom att:
utföra olika övningar med god kontroll
förstå hur din livsstil påverkar din hälsa
delta i olika övningar och följa regler och instruktioner

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:
- aktivt delta i olika övningar
- följa regler och instruktioner
- samarbeta
- ta eget ansvar

Undervisning och arbetsformer

- bollsporter
- konditions och styrkeövningar
- orientering
- rörelse till musik
- leda aktiviteter
- friidrott

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: