Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jämföra och mäta Åk 1

Skapad 2018-12-11 15:28 i Tunets skola Borlänge
Pedagogisk planering Tema- låda NTA Jämföra och mäta
Grundskola 1 – 3 Teknik Matematik NO (år 1-3)
Vad är längd och avstånd?

Hur mäter man och vad kan man mäta med? I temat Jämföra och mäta arbetar eleverna med längd och avstånd. De börjar med att göra jämförelser med kända längder och mäter sedan med hjälp av icke standadiserade enheter. När de sedan börjar mäta med föremål med enhetliga mått upptäcker de att deras resultat blir mer exakta.

Innehåll

Syfte

Syftet är att ta vara på nyfikenhet och utveckla intresse för naturvetenskap, matematik och teknik.

Eleven ska få förståelse för begrepp inom matematik och fysik t ex start- och slutpunkt, sträcka, avstånd, mäta och jämföra.

Genom att öva på att ställa hypoteser (förutsägelser), undersöka, beskriva, dokumentera och jämföra resultat får eleven utveckla sina förmågor kring olika undersökningsmetoder och kunskaper om mätandets idé.

Läroplan

Vad säger läroplanen att vi ska lära oss?

Undervisning - på detta sätt kommer vi att arbeta

Vi arbetar med laborativt material som finns i NTA-lådan Jämföra och mäta.

Vi ställer hypoteser "smarta gissningar", undersöker, utforskar och mäter med olika slags verktyg.

Vi arbetar parvis. Vi följer upp resultaten genom dokumentation och samtalar om likheter och olikheter.

Vissa moment återkopplar vi genom uppdrag i uteskola.

 

Bedömning

Det här ska eleven visa att hon/han kan.

Du visar dina kunskaper och förmågor under lektionerna och blir bedömd utifrån hur du:

- använder begrepp och gör jämförelser

- använder verktyg, mäter och utför konstruktioner

- lyssnar, samtalar och samarbetar

- ställer hypoteser, undersöker, dokumenterar och redovisar resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: