Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla

Skapad 2018-12-11 15:59 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Arbete under november, december & januari

 

Avdelningens mål:

- att barnen ska våga säga vad de tycker

- att barnen ska känna sig hörda och sedda

- att uppmuntra barnen även när det känns svårt

- att barnen ska förstå varandras gränser

Aktivitet:

-Vi delar upp upp barnen i grupper så att barnen hamnar i mindre sammanhang.

-integritets veckor- stopp min kropp sången, vernissage för vårdnadshavare. 

-skapande aktiviter- höst tema, december pyssel

- Ordet "stopp" är något som vi lär barnen, att när något inte känns rätt eller bra markerar man med handen framför sig och säger stopp. På så vis får barnen lära sig innebörden av ordet "stopp"

När? Var? Hur? Varför?

Dagligen arbetar vi med barnens självkänsla. Vi har specifika tidpunkter när har t ex skapande aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: