Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI: ämnens uppbyggnad, egenskaper och lösningar/blandningar

Skapad 2018-12-11 16:50 i Djupedalskolan Härryda
Syftet med undervisningen om blandningar, lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna och öva laboration.
Grundskola 6 Kemi
Detta arbetsområde handlar om hur olika ämnen är uppbyggda, vilka olika egenskaper de har och mycket mer.

Innehåll

 

Detta ska du lära dig:

 • Förstå hur ämnen är uppbyggda av atomer, molekyler m.m.
 • Förstå hur ämnen kan finnas och variera mellan de tre formerna fast, flytande och gasform.
 • Hur ämnen kan sorteras på olika sätt.
 • Vad surt och basiskt är.
 • Hur man kan mäta surt och basiskt och vad pH-skalan är.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället
 • Förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • Att många ämnen löser sig i vatten och vilka faktorer som påverkar.
 • Känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lärarledda genomgångar.
 • Titta på filmer.
 • Läsa texter, svara på frågor, olika övningsuppgifter.
 • Göra olika praktiska undersökningar.

Bedömning:

- Bedömningen sker löpande under lektionstid

- Utförande och dokumentation av undersökningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Ämnens uppbyggnad, egenskaper och lösningar/blandningar

Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala och diskutera
Lektioner + uppgifter
Du behöver öva mer på att samtala om och diskutera frågor som handlar om bl.a vanliga kemikalier vi använder i vår vardag och i samhället.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör bl.a vanliga kemikalier vi använder i vår vardag och i samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör bl.a vanliga kemikalier vi använder i vår vardag och i samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör bl.a vanliga kemikalier vi använder i vår vardag och i samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökning
Att göra en egen planering av en undersökning.
Du behöver öva mer på att följa en färdig planering (instruktion vid laboration) och/eller skriva en egen planering.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera en del av en egen planering som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera egna tydliga planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kemiska sammanhang
Provet + lektioner + uppgifter
Du behöver öva mer på teorin om det vi har arbetat med. Dvs hur ämnen är uppbyggda, olika egenskaper samt blandningar & lösningar.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: