Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bryr sig ett arbeta om Etik och Moral

Skapad 2018-12-11 17:57 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Om man känner sig själv och sina egna känslor är det då lättare att förstå andras känslor och behov?
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Religionskunskap
Vad betyder det att vara medmänniska och vad har jag för användning av etik och moral? Detta ska vi ta reda på och lite till i ämnet Etik och Moral? Är det skillnad på pojkar och flickor? Vad är jämställdhet och lika värde? Vem är jag? Du ska också få ta del av grunderna i några religioner/ livsåskådningar för att förstå hur detta har påverkat människor, i det västerländska samhället, i deras val och etiska ställningstaganden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska jobba med din förmåga att ta ställning i moraliska och etiska frågor utifrån ett medmänskligt perspektiv

Bedömning - vad och hur

Vad  ditt deltagande i samtal och arbetsuppgifter och grupparbete

Hur  genom din förmåga att ställa frågor och föra fram egna åsikteri och redovisningen av erat grupparbete

Undervisning och arbetsformer

Se filmer främst serien "vem bryr sig"

läsa texter

göra övningar

ha samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och fram­ föra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: