Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider och klimat

Skapad 2018-12-11 18:59 i Björkåsskolan Grundskolor
Geografi
Grundskola 4 Geografi
Visst är det härligt med varma, sköna somrar och kalla, snöiga vintrar. Men vad händer med årstiderna och klimatet om temperaturen på jorden ökar? Och hur kommer det sig att vi måste spara på vattnet samtidigt som vattnet ständigt rör sig i ett kretslopp? Det och mycket annat ska vi ta reda på i arbetsområdet årstider och klimat.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att vi ska lära oss mer om årstider och klimat i Sverige och vad det är som påverkar vilket klimat det är på en plats. Vi ska lära oss om växthuseffekten och vad man kan göra åt den globala uppvärmningen. Vi ska också repetera vattnets kretslopp och lära oss nya begrepp som klimat, nederbörd, atmosfär mm.

Arbetssätt

Vi kommer se på filmer och läsa texter om årstider, klimat, vattnets kretslopp mm. Vi kommer arbeta med olika arbetsblad, både enskilt, i par och i grupp. 

Konkreta mål

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna förklara varför klimatet är olika i olika delar av Sverige.
 • kunna förklara varför vi har olika årstider. 
 • kunna förklara begrepp som nederbörd, atmosfär, växthuseffekt och hållbar utveckling.
 • kunna förklara varför det blir varmare på jorden.
 • kunna berätta vad man kan göra åt den globala uppvärmningen
 • kunna förklara vattnets kretslopp och veta att det är solen som är "motorn" i kretsloppet.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt hur väl du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet på lektionerna. Jag kommer bedöma dina skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt ditt resultat på eventuellt prov eller läxförhör.

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
årstider och klimat

Nivå 1
På väg att nå en grundläggande nivå.
Nivå 2
Har grundläggande förmåga.
Nivå 3
Har god förmåga.
Nivå 4
Har mycket god förmåga.
växthuseffekt
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad växthuseffekten är och hur den kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad växthuseffekten är och hur den kan påverka människor och natur.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad växthuseffekten är och hur den kan påverka människor och natur.
global uppvärmning
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad man kan göra för att stoppa den globala uppvärmningen.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad man kan göra för att stoppa den globala uppvärmningen.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad man kan göra för att stoppa den globala uppvärmningen.
årstider
Du kan årstidernas namn och kan på ett enkelt sätt förklara varför vi har olika årstider.
Du kan årstidernas namn och kan på ett utvecklat sätt förklara varför vi har olika årstider.
Du kan årstidernas namn och kan på ett välutvecklat sätt förklara varför vi har olika årstider.
vattnets kretslopp
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp och förstår att det är solen som är "motorn" i kretsloppet.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vattnets kretslopp och förstår att det är solen som är "motorn" i kretsloppet. Du använder några av begreppen avdunstar, vattenånga, kondensera, moln och nederbörd på ett korrekt sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva vattnets kretslopp och förstår att det är solen som är "motorn" i kretsloppet. Du använder begreppen avdunstar, vattenånga, kondensera, moln och nederbörd på ett korrekt sätt.
förmågan att använda begrepp
Du känner till de flesta geografiska begrepp som tillhör ämnesområdet och kan kortfattat förklara dem och använder en del av dem i dina förklaringar och resonemang.
Du känner till och kan beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använda dem på ett fungerande sätt i dina förklaringar och resonemang.
Du kan med tydlighet beskriva och förklara de begrepp som tillhör ämnesområdet och använder dem på ett väl fungerande sätt i dina förklaringar och resonemang.
hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: