Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Joner, syror och baser samt salter

Skapad 2018-12-11 20:35 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola 9 Kemi

Allt består av atomer. Men vad skiljer atomer åt? Varför vill inte argon reagera med andra atomer? Varför är cesium så reaktivt att vi måste förvara det i slutna glasrör om vi vill se det i sin grundform? Vissa atomer trivs ensamma medan andra sitter ihop, två eller flera, med olika sorters bindningar. Inom detta område kommer vi titta på likheter och skillnader mellan atomer och kemiska föreningar.

 

Innehåll

 

ATOMER OCH JONER

De stora frågorna

Varför reagerar inte atomer med alla andra sorters atomer? Vilken funktion har elektronerna i en kemisk reaktion? Kan vi förutsäga vilka ämnen som vill reagera med varandra? Vilken nytta kan vi ha av det periodiska systemet?

 

Tid: Vecka 47-50

 • Du ska kunna:

  • Varför olika ämnen reagerar med varandra.

  • Vad valenselektroner är.

  • Lite om joner.

  • Vad som är typiskt för syror respektive baser. 

  • Vad pH-värde är och kunna ge exempel på pH-värden för syror respektive baser.

  • Förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning.

  • Vad ett salt består av

  • Ge exempel på några salter och deras egenskaper

   

  För högre betyg ska du dessutom

  • Känna till mer om hur ämnen reagerar och jonföreningar respektive molekylföreningar.

  • Kunna skillnaden mellan starka och svaga syror.

  • Kunna redogöra för hur salter kan bildas.

  • Kunna skriva enkla reaktionsformler.

Arbetssätt     

- Genomgångar

- Följande avsnitt i Digilär

 

 • Kemi – kemiska föreningar och kemiska reaktioner – joner, jonföreningar och molekylföreningar

 • Kemi – syror, baser och salter – vätejoner och hydroxidjoner

 • Kemi – syror, baser och salter – salter

 • Ev: kemi - kemiska föreningar och kemiska reaktioner – skriva reaktionsformler

- Egna undersökningar

- Träna på atomers och molekylers byggnad, samt att skriva reaktionsformler, digitalt

 

Bedömning

Visa kunskaper genom ett skriftligt prov.

 

 

Uppgifter

 • Träna på uppbyggnaden av atomer och molekyler

 • Kemiprov

Matriser

Ke
Joner, syror och baser samt salter

Rubrik 1

E-nivå
C-nivå
A-nivå
K10
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
K11
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i …luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i … luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i … luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: