Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningens texter - reportage

Skapad 2018-12-11 21:07 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Krönikor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under vecka 49-03 kommer vi återigen att jobba med en av tidningens olika texter. Ni kommer att få både läsa om reportage och skriva ett eget.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Målet är att öva din förmåga "att formulera dig och kommunicera i tal och skrift", dvs kunna uttrycka dig på ett sätt så att ditt budskap går fram på ett tydligt sätt och att du får möjlighet att påverka andra med dina ord. Du visar det genom hur väl du lyckas med person-och miljöbeskrivningar i  ditt reportage. Du har en rubrik som lockar till läsning och fördjupar innehållet i ditt reportage genom fakta och beskrivningar utifrån alla sinnen genom den "närvarande" författaren som syns i texten. Tänk på att ”måla med ditt språk” och använd gärna någon form av liknelse/metafor samt ha någon slags uppmaning eller slutsats i avslutningen av din text. Försök att skapa en rubrik som väcker intresset. 

Din förmåga att "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang", innebär i det här arbetsområdet att du tänker på vilket innehåll och vilket ordval som lämpar sig för en text som skall publiceras i en tidning. Beroende på vilken text det är så finns det också olika krav för att texten skall passa in i genren. I reportaget tränar ni på att varva berättande och beskrivande text, att beskriva med alla sinnen och på att locka till läsning. Mottagaren måste du själv bestämma.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 49

Onsdag:         Genomgång av temaområdet utifrån planeringen.

Genomgång om tidningens texter. Exempeltexter. Börja läsa om reportage i Fixa texten 2 sid 8-15

Fredag           Fortsätt läsa om reportage och arbeta med frågorna på sid 14-15.

Vecka 50

Måndag        Läs ytterligare exempeltexter och markera vad som skiljer ett reportage från en nyhetsartikel.

Onsdag          Börja skriva.

Fredag           Fortsätt skriv på ditt reportage.                              

Vecka 51

Måndag        Fortsätt skriv på ditt reportage.

Onsdag          Fortsätt skriv på ditt reportage.

Fredag           Julavslutning.

Vecka 2

Onsdag          Korrekturläs din egen text. Ev. påbörja respons.

Fredag           Respons på reportagen.    

Vecka 3

 

Måndag        Bearbetning av reportagen. Senaste inlämning på onsdag. Utvärdera arbetsområdet. 

Uppgifter - Detta skall du göra

* Läsa exempeltexter, ur Fixa texten 2 och besvara frågor.

* Lyssna på genomgångar och ta anteckningar.                             

* Skriv ett reportage (bedöms)

* Ge respons och bearbeta din egen text efter respons (bedöms)

 

 

Utvärdering

Precis som vanligt utvärderar ni efter området och jag ger er feedback på hur ni kan utvecklas vidare.

Utvärderingsfrågor:

1 Vilka förmågor har du tränat under arbetsområdet?

2 Tycker du att du har lärt dig något nytt? Om ja, vad? Om nej, varför inte?

3 Var det något du tyckte var svårt i uppgiften? Vad?

4 Vad är du mest nöjd med, utifrån din egen insats?

5 Vad skulle du kunna ha gjort annorlunda? Dvs vad skall du göra annorlunda nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Matris för tidningens texter

Kunskapskrav
E
C
A
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
6b Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva ett reportage.
Du följer formen för ett reportage relativt väl.
Du följer formen för ett reportage väl.
6c Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
10 Kombinera uttryckssätt för att förstärka texter
Eleven kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör textens budskap.
I en produktion kan du i huvudsak använda bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap, även om de inte alltid passar helt.
I en produktion kan du använda ändamålsenliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap.
I en produktion kan du använda lämpliga bilder/ andra uttrycksformer för att förtydliga ditt innehåll/budskap. Du förmedlar din produktion som en helhet på ert effektivt sätt.
11a Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
11b Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: