👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ HT 18, åk 6, Moderna språk

Skapad 2018-12-11 21:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Moderna språk åk 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
¡Gracias 6 ! textbok, övningsbok, hemsida "Gracias.nu" , Quizlet

Innehåll

 Mål för elev

(Respektive lärare formulerar sitt mål)

Innehåll

I GAFE och i vår gemensamma drive  hittar information om vad som ingår och hjälp att studera innehållet

 

Genomförande

Prov, läxförhöroch muntliga prov under lektionerna.

 

 

Matriser

M2
Moderna språk, ht 2108

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
.............................................................. Skolverket • Uttrycka sig i skrift
( plats för exempel/förklaringar) ......................................................... Eleven kan formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
( plats för e exempel/förklaringar) ......................................................... I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
( plats för exempel/förklaringar) .......................................................... I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Prata
.............................................................. Skolverket • Uttrycka sig muntligt
......................................................... Eleven kan formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Eleven använder sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
......................................................... I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
.......................................................... I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Läsförståelse
.............................................................. Skolverket
......................................................... Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
.......................................................... Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
......................................................... Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hörförståelse
.............................................................. Skolverket
......................................................... Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
.......................................................... Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
.......................................................... Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.