Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 4 Fornskandinavisk och äldre samisk religion

Skapad 2018-12-11 21:36 i von Bahrs skola Uppsala
Religion år 4 Fornskandinavisk religion
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion? Vad trodde en på i Sverige förr i tiden? Samernas religion

Innehåll

 Upptäck Religion ”Vad är religion?” s4-7

Upptäck Religion ”Vad trodde man på i Sverige förr i tiden?” s144-149

Upptäck Religion ”Samernas religion” s150-151

Film: Hundra ord för snö: Björnar är också gudar

Film: Odens rike Ragnarök

Film: Odens rike Skapelsen

Religioner och andra livsåskådningar

 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. Vikingarnas skapelseberättelse och den samiska skapelseberättelsen.
 • Vad betyder religion? Vad betyder livsåskådning? 

Religion och samhälle

 • Finns det spår av fornskandinavisk religion i Sverige idag?

Identitet och livsfrågor

 • Vad är viktigt i livet? Vad innebär det att vara en bra kamrat? .
 • Vad händer efter döden?
 • Vad betyder religioner och andra livsåskådningar för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet?

Etik

 • Några etiska begrepp: Vad är rätt och orätt? Vad är jämlikhet? Vad är solidaritet?
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Vad är/var viktigt i livet? Vad händer efter döden?
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: