Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The perks of being a wallflower - a speaking assignment

Skapad 2018-12-11 21:44 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
The perks of being a wallflower - a speaking assignment

Innehåll

The perks of being a wallflower - a speaking assignment

Matriser

Eng
The perks of being a wallflower - a speaking assignment

Rubrik 1

Eleven når ej målen
E
D
C
B
A
Förståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
I muntlig interaktion olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt ..
I muntligainteraktion i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt .
I muntlig interaktion i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt .
Tala
Eleven kan i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.
Eleven har en viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven anpassar till syfte, mottagare och situation.
Tala
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: