👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas rätt- mänskliga rättigheter

Skapad 2018-12-12 09:52 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vilka rättigheter gäller över hela världen? Vad innebär begreppen nationell minoritet och urfolk och vilken särställning och vilka rättigheter har dessa grupper? Vi kommer även lära oss mer om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och om vilka svenska lagar som finns mot diskriminering. Vi tittar även på hur de mänskliga rättigheterna kränks i olika delar av världen och hur olika organisationer arbetar för att motverka dessa kränkningar.

Innehåll

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Veckoplanering

v.48 Introduktion. Vi kommer att utgå från levandehistoria.se och deras material för skolan om mänskliga rättigheter. Det blir mycket diskussioner utifrån den information som eleverna får från både texter, genomgångar och filmer om människorättskämpar. 

v.49 Vi fortsätter med materialet från levadehistoria. Diskussionsuppgifter i grupp utifrån dilemmakort om barnkonventionen. 

v.50 Nationella minoriteter, vi utgår från exemplet samer. Muntlig bedömningsuppgift i grupp kring arbetsområdet. 

v.51 Demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9