👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i staden åk 5

Skapad 2018-12-12 10:18 i Sternöskolan Karlshamn
Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
Grundskola 4 Teknik
Vi lär oss om tekniken omkring oss. Hus, vatten, avlopp och sophantering.

Innehåll

Det här ska vi göra:

- Byggnader: Hur bygger man ett hus? Vi tittar på husets delar och vilka material man använder.

Begrepp vi möter: ritning, modell, skala, grund, väggar, tak, betong, trä, plåt

 Vatten: avloppsvattets väg från toalett till reningsverk

Begrepp vi möter: avloppsledning, pumpstation, reningsverk, grovreningsgaller, biologisk rening, vattenverk, sandbädd, vattenledning, avloppsbrunn

-El: elektricitetens väg från kraftverk till hus

Begrepp vi möter: kabel, kraftverk, elnät, ställverk, eluttag

-Avfall: vad som händer med sopor vi slänger

Begrepp vi möter: sopbil, sopsug, värmeverk, sopförbränning, förbränningsugn, fjärrvärme, fjärrvärmenätet

 

Så här gör vi:

-Genomgångar

-Film: www.ur.se (Välkommen till staden, Jobb i staden)

-Samtal och diskussioner i grupp

-Dokumentation (mind map, bilder, text)

Bedömning:

Visad kunskap i samtal och diskussioner, dokumentation och ritningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6