👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7-9: Planering hösten-2018

Skapad 2018-12-12 10:46 i Almåsskolan Mölndals Stad
Du ska "göra" en resa till ett tysktalande land. Du ska planera din resa, beställa biljetter, göra packlista, beskriva resmålet, skriva vykort och skriva dialog mellan dig och en person du träffar. Arbetet kommer avslutas med en muntlig dialog.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med de 50 vanligaste verben. Vi ska kunna berätta om vår fantasi semester och lära oss perfekt. Framtiden är en del av arbetet också.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

 • grammatiska strukturer
 • uttal och intonation
 • ord och uttryck
 • De 50 vanligaste verben

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 1. Lära dig nya ord och verb (Skriftligt)
 2. Berätta om din fantasi semester (Skriftligt)
 3. Träna på att böja verb (Muntligt)
 4. De 50 vanligaste verb (Skriftligt)
 5. Berätta om din framtid (Skriftligt)

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • Skriftlig presentation
 • Vi kommer att använda av oss av gamla nationella prov.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Ämnesmatris - Moderna språk 6-9, Lgr11

F
E
C
A
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du förstår det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten av innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala/presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
I muntlig redovisning formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig redovisning formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar också ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Tala/samtala
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
I samtal/dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I samtal/dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
I samtal/dialoger formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar också ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.