👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 8AB VT 2018

Skapad 2018-12-12 11:21 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Matematik
Vi arbetar med cirkelns omkrets och area, olika areaenheter, längdskala, areaskala och likformighet.

Innehåll

 

DU SKA KUNNA

 • beräkna area och omkrets på cirklar
 • kunna växla mellan olika areaenheter
 • kunna göra beräkningar med längdskala och areaskala
 • använda dig av likformighet

BEGREPP

 • Cirkel
 • Radie och diameter
 • Pi – π
 • Cirkelsektor
 • Cirkelbåge
 • Omkrets
 • Area
 • Areaenheter
 • Längdskala
 • Areaskala
 • Likformighet
 • Topptriangelsatsen

 

PLANERING

Vecka 50 -51
Cirkelns area och omkrets - exit ticket

Vecka 2

Areaenheter - exit ticket

Vecka 3

Skala och likformighet - exit ticket

Vecka 4
Repetition av avsnittet

Vecka 5

Repetition

Vecka 6

prov

Uppgifter

 • Prov i geometri

 • Areaenheter

 • Cirkeln

 • Skala

 • Likformighet

Matriser

Ma
Geometri årskurs 8 VT 2018

Nivå 1
Nivå 2
Du ska i huvudsak
Nivå 3
Du ska relativt väl
Nivå 4
Du ska på ett mycket väl fungerade sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista).
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Begrepp
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Kunna växla mellan olika areaenheter.
Visa goda kunskaper kring olika areaenheter samt använda kunskaperna i problemlösning.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Cirklar
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Kunna beräkna omkrets och area av cirklar.
Kunna beräkna arean av olika cirkelsektorer. Kunna beräkna omkretsen på olika cirkelbågar.
Kunna behärska olika metoder för att lösa svårare problem. Motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. Kunna använda kunskaper och metoder från olika delar av matematiken ex. algebra, bråk, statistik när du löser olika typer av svårare problem.
Metod
Skala
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Kunna göra enklare beräkningar med längd- och areaskala.
Kunna med säkerhet göra beräkningar med längd- och areaskala.
Metod
Likformighet
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Kunna metoder för att avgöra om olika figurer är likformiga.
Kunna göra beräkningar med hjälp av likformighet och topptriangelsatsen.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området. Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du har ännu inte nått uppställda kunskapskrav.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder. .
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.