👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division tvåans, femmans och tians tabell

Skapad 2018-12-12 11:39 i Sunnerstaskolan Uppsala
Addition och subtraktion 0-100
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att lära dig att räkna multiplikation och division. Vi fokuserar på tvåans, femmans och tians tabell.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • att utveckla förmågan att använda och förstå matematiska begrepp
 • att utveckla förmåga att räkna multiplikation och division
 • att utveckla förmåga att prata om hur du har löst en uppgift

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • Skriva en addition som en multiplikation och tvärtom
 • Tvåans, femmans och tians multiplikationstabeller
 • Prioriteringsregeln och kommutativa lagen
 • Delningsdivision och innehållsdivision
 • Bråktalen 1/2, 1/3, 1/4
 • Problemlösningsuppgifter

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 •  arbeta praktiskt i samling
 •  ha matematiksamtal i mindre- och i större grupp
 •  göra gemensamma övningar på egna små whiteboards
 •  lösa enkla problem
 •  spela olika mattespel
 •  använda oss av digitala verktyg
 •  färdighetsträna i arbetsböcker

 

Mål

 • Du kan skriva en addition som en multiplikation och tvärtom.
 • Du kan tvåans, femmans och tians multiplikationstabeller.
 • Du kan prioriteringsregeln.
 • Du använder och förklarar den kommutativa lagen vid multiplikation.
 • Du kan förstå och använda delningsdivision och innehållsdivision.
 • Du kan skriva 1/2, 1/3, 1/4 i bråkform.
 • Vid problemlösning kan du välja strategi, visa din uträkning samt förklara hur du har tänkt. Du kan avgöra om svaret är rimligt.

 

.3. Bedömning

Du ska visa det du har lärt dig genom att:

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och gruppuppgifter.
 • Du förklarar muntligt hur du tänker när du löser en uppgift. 
 • Du räknar i matteboken.
 • Du får göra ett antal diagnoser under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3