👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet och konstruktioner

Skapad 2018-12-12 12:37 i Holstagårdsskolan Helsingborg
De kommande veckorna kommer vi planera brobygge och bygga en bro enskilt eller i par.
Grundskola 5 Teknik
Saker som konstrueras måste som regel vara stabila och ha hög hållfasthet. Det är lätt att förstå att hus och broar inte får rasa under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar. några andra exempel på föremål där det är viktigt med hög hållfasthet kan vara flygplan, hisslinor, resväskor, möbler och cykelramar.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om hållfasthet?

Vi ska lära om detta för att:
förstå vad som gör hållfasta konstruktioner stabila
se problem och lösa dem.
använda tekniska begrepp när vi samtalar

 Arbetssätt

Du ska få diskutera hur några olika broar, hus är uppbyggda och utformade
Du ska få göra egna konstruktioner där du tillämpar tekniker för att bygga stabilt
Du ska få dokumentera i form av fysiska modeller

Vad ska vi lära?

Beskriva och ge exempel på några hållfasta konstruktioner.
Hur man kan bygga konstruktioner som är stabila och hållfasta med en begränsad mängd material

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

- identifiera problem och utarbeta förslag till lösningar,

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Bedömning

Under arbetsområdet ska du bygga en stabil konstruktion. Du ska bidra med idéer, pröva idéer och vara aktiv på ett sätt som gör att arbetet går framåt.

Du ska också muntligt  och skriftligt beskriva vad det är som gör din konstruktion stabil och hållbar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik 5

Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruktion
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.