👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ål Religion 1-3

Skapad 2018-12-12 12:52 i Åledsskolan Halmstad
Islam, Judendom och Kristendom
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)
Eleverna ska bli medvetna om att det finns olika religioner i Sverige och världen.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse och respekt för att människor kan tillhöra olika religioner.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

 

Mål

Du ska kunna

 • namn, symbol och någon viktig berättelse från de tre världsreligionerna,
 • ge exempel på platser där man kan utöva religioner,
 • samtala om livsfrågor(rätt-fel, Finns Gud? Vad händer efter döden?...),
 • återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss om högtider, symboler och berättelser inom  islam, judendom och kristendom.
Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor.

Bedömning

Du ska visa att du kan 

 • namn, symbol och någon viktig berättelse från de tre världsreligionerna,
 • ge exempel på platser där man kan utöva religioner,
 • samtala om livsfrågor(rätt-fel, Finns Gud? Vad händer efter döden?...),
 • återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3