Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4A kap.4- Räknehändelser/textuppgifter och problemlösningsstrategier

Skapad 2018-12-12 13:02 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där eleverna tränar sin problemlösningsförmåga.
Grundskola 4 Matematik
Du ska få träna på att lösa räknehändelser och textuppgifter samt träna på olika problemlösningsstrategier.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Procedurförmåga- Du ska träna på att välja vilken information som är viktig i lästal och problemlösningsuppgifter. Du ska få träna på att utifrån den information du fått välja lämplig metod för att lösa uppgifterna.  

Metakognitiv förmåga- Du ska få träna på att lösa olika matematiska problem och att reflektera om din lösning är rimlig.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:
- formulera och lösa matematiska textuppgifter genom att förstå en text och kunna rita enkelt för att synliggöra handlingen.

- välja lämpligt räknesätt, besvara frågeställningarna och avgöra svarets rimlighet.

-tolka olika varianter av räknehändelser som de olika räknesätten ger upphov till.

-behärska olika problemlösningsstrategier och kunna välja lämplig strategi till ett visst problem. 

-beskriva ditt sätt att lösa problem, samt bedöma resultatets rimlighet.

-begreppen sats, sekvens och algoritm inom området programmering.

-tolka och konstruera enkla algoritmer

-tolka, skriva och använda loopar i enkla sammanhang

Undervisning och arbetsformer

Räknehändelser/textuppgifter
Du ska få träna på att ta till dig det matematiska innehållet i olika situationer. Sen ska du få tolka innehållet och utforma en frågeställning med hjälp av olika matematiska uttrycksformer. 

Problemlösningsstrategier
Ett matematiskt problem är en uppgift där du inte i förhand känner till hur uppgifterna ska lösas. Istället måste du undersöka och prova dig fram för att finna en lösning. Du ska få träna på olika tillvägagångssätt för att bl a formulera och lösa problem i olika situationer i vardagen och inom olika ämnesområden.

Programmering
Du ska få lära dig om hur algoritmer skapas och används vis programmering. En algoritm är entydiga, stegvisa instruktioner som styr en dator att göra det man vill. Du ska få möjlighet att utveckla ett förhållningssätt till och kunskaper om programmering.

 • diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: