Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik på Gräshoppan

Skapad 2018-12-12 13:42 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Natur och teknik

Innehåll

I Gräshoppans arbete med natur och teknik vill vi att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt, våga, skapa, använda sin fantasi, prova olika material och tekniker, utveckla sina sinnen, fundera på hållbarhet samt utveckla sin samarbetsförmåga.

Vi vill också väcka en nyfikenhet och lust att lära och vilja att lära sig mer så att barnen har en bra grund att stå på inför skolstarten. Vi vill även att barnen utvecklar sin förmåga att använda sig av olika digitala verktyg som ett komplement i sina lärmiljöer.

Hos oss får barnen vistas mycket ute i olika naturmiljöer. Vi pedagoger är goda förebilder, vi har olika aktiviteter där vi värnar om våra djur och miljö. Vi hjälper barnen att utveckla en varm och omtänksam känsla för vår natur så att de ska känna att de är en plats de vill vistas på även som vuxna.

Genom olika aktiviteter vill vi få barnen att utveckla en förståelse och ett intresse för hur viktigt det är att vi är rädda om vår miljö, vårt jordklot och omvärld. Barnen ska få möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt kring natur, miljö och samhälle. De ska få tillfälle att utveckla kunskaper om hur de olika val vi gör kan bidra till en hållbar utveckling, både ekonomisk, social och miljömässig.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: