👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Norden HT 18

Skapad 2018-12-12 14:24 i Rävlanda skola Härryda
Nordens länder
Grundskola 5 Geografi
Vilka länder hör till Norden? Vad har de gemensamt och vad skiljer länderna åt? Vad heter ländernas huvudstäder och var ligger de? Hur ser natur- och kulturlandskapen ut? Vilka naturresurser finns i länderna? Var bor de flesta människorna?

Innehåll

Syfte

Du ska få kunskaper om Nordens länder. Göra jämförelser mellan länderna samt utveckla din förmåga att använda och förklara geografins begrepp

Aktivitet/arbetssätt

Vi kommer att läsa faktatexter ut boken Upptäck Europa. Läsa texter både i helklass och individuellt.

Arbeta med häften och svara på frågor.

Vi ser Geografens testamente; tre huvudstäder och korta faktafilmer om respektive land.

Använda kartböcker.

Gemensamma genomgångar.

Det här ska du visa att du kan.

 
Kunna beskriva och göra jämförelser av Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig av.
Kunna namnge, några stora städer, berg och vatten, flaggor, kända platser och personer i de nordiska länderna.
Kunna göra jämförelser mellan länderna och använda  geografiska ord när du beskriver dessa.
Känna till vilket statsskick respektive land har. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Tema Norden Ht 18

På väg mot godkända kunskaper
Godkända kunskaper
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt,huvudstäder,större städer, vatten, berg. Kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut större städer, vatten, berg.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du känner till enstaka geografiska ord och begrepp.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurserna i Nordens olika länder.
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Kartan
Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan hämta information från en kartbok.