👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Årskurs 1-3

Skapad 2018-12-12 15:10 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Syfte (Lgr 11) Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet.

Innehåll


Under läsåret kommer vi att arbeta med de motoriska grundformerna (balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa, rulla) genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Vi lägger vikt vid att barnen ska lära känna sin kropp och jobba upp en säker kroppskontroll. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi tränar också på att följa och förstå instruktioner och regler samt orka röra sig en längre stund. Vi lägger även vikt vid att barnen får träna sig på att samtala om olika upplevelser inom idrott och hälsa. Vi jobbar med att skapa rutiner i idrottshallen för att undervisningen ska bli en rolig och effektiv stund för alla. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. I årskurs 3 kommer vi att se över simkunnigheten hos eleverna. Årskurs 3 kommer även eleverna få planera och leda en lektion tillsammans med klasskamrater.

 


Bedömning

 

- Förmågan att lyssna samt genomföra instruktioner som ges.

- Förmågan att samarbeta med klasskamrater i lekar och spel.

- Förmågan att visa hänsyn i lekar och spel.

- Förmågan att röra sig till musik och i dans.

- Förmågan att utföra motoriska grundformer i olika miljöer.

- Förmågan att samtala om sina upplevelser av fysisk aktivitet.

- Förmågan att förstå varför man ska röra på sig och leva hälsosamt.

- Förmågan att planera och leda en idrottslektion (Åk 3).

- Du kan visa att du förstår vikten av god hygien i samband med idrott och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrotts och Hälsa Årskurs 1-3

.
Sammarbetesförmåga Hänsyn och respekt mot klasskamraterna
Eleven deltar i gruppen. Eleven ser till viss del till de andra deltagarnas behov och visar viss hjälpsamhet.
Eleven deltar aktivt i gruppen och kan diskutera olika lösningar tillsammans med de andra i gruppen. Eleven försöker bidra till att det är ett positivt klimat i gruppen genom att inte bara se till sitt eget bästa.
Eleven är aktiv och engagerad i gruppen och bidrar till att lyfta sina klasskamrater. Eleven bidrar till att det är ett positivt klimat i gruppen och ser till allas bästa.
Följa instruktioner och regler i lekar och spel
Eleven har grundläggande förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Eleven har god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Eleven har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Motorik - Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Eleven kan till viss del delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven behärskar relativt väl lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven behärskar väl lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelse i dans och i takt till musik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Utevistelser och friluftsliv
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven har grundläggande kunskap om allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven har god kunskap om allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö. Eleven har väldigt god kunskap om allemansrätten.
Orientera sig i närmiljön
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Rörelse i vatten
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge samt hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.