👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anläggningsprocessen

Skapad 2018-12-12 15:33 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Anläggning
Anläggningsprocessen handlar om anläggningsprocessens alla stadier från planering till färdigt resultat

Innehåll

Anläggningsprocessen handlar om anläggningsprocessens alla stadier från planering till färdigt resultat

Uppgifter

 • Distansarbete. Kvalitetssäkring och arbetsplanering

 • Minska vibrationerna

 • Arbetsmiljö för alla

 • Hållbar utveckling

 • Arbetsmiljö och osund konkurrens

 • APL - Rapport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.
  Anl  -
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Anl  -
 • Anläggningsbranschens arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
  Anl  -
 • Olika typer av anläggningsmaterial och deras egenskaper, till exempel hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.
  Anl  -
 • Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.
  Anl  -
 • Anläggningsbranschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.
  Anl  -
 • Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel ställningsbyggnad, säkerhet på väg och säkra lyft.
  Anl  -
 • Bedömning av risker för olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Anl  -
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och skred samt krav på anläggningar. Hur framtida klimatförändringar kan påverka kraven på anläggningar samt säkerheten i befintliga anläggningar.
  Anl  -
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.
  Anl  -
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
  Anl  -
 • Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
  Anl  -
 • Anläggningsbranschens roll för hållbar utveckling, till exempel hantering av material, minimering av spill och sortering av byggavfall. Ekonomi och resursutnyttjande.
  Anl  -
 • Olika yrkesroller och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Yrkesidentitet och yrkeskultur.
  Anl  -
 • Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
  Anl  -
 • Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.
  Anl  -
 • Entreprenörskap och företagande inom yrkesområdet.
  Anl  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  C
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  A
 • Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  C
 • Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  A
 • Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  C
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  E