👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar & kommunikation år4

Skapad 2018-12-12 15:43 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Du ska få leka olika lekar där du tränar dig i att kommunicera, samarbeta och komma överens med andra elever. Du tränar dig även i att lära dig acceptera andra och deras förutsättningar och svårigheter.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Genom leken tränar vi samarbete, hänsyn och respekt för varandra. Acceptans för allas olikheter är viktigt.

Innehåll

Till dig som elev

Vi ska leka olika lekar där vi tränar på att samarbeta i olika grupper, vi pratar om hur man visar respekt och hänsyn för varandra i idrottshallen.

Mål

Målet är att du ska utveckla din förmåga att samarbeta på olika sätt och med olika kompisar. Att du ska få en förståelse för att alla är lika värda och att det är okej.

Bedömning

Du ska delta och visa att du kan leka tillsammans med andra elever, hjälpa andra och kunna lyssna på andra.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6