Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2018-12-12 16:23 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 9 Kemi
I det här arbetsområdet strävar vi efter att du ska kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara hur material byggs upp och omvandlas.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara hur material byggs upp och omvandlas.

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Vi utgår från följande kapitel i Digilär.se:
- Grundämnen och atomer

- Kemiska föreningar och kemiska reaktioner

För att nå målen behöver du träna på de grundläggande begreppen och modellerna som presenteras i kapitlen. Du behöver kunna förklara dessa begrepp och även se samband mellan olika begrepp.

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Digilär.se

- Demonstrationer och laborationer

- Egen läsning och räkning

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Din förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara hur material byggs upp  och omvandlas kommer att bedömas i två skriftliga prov:

- måndag 12 november

- måndag 10 december

 

Matriser

Ke
Grundläggande kemi

Når ej målen
E
C
Begrepp, modeller och teorier
Kapitel "Grundämnen och atomer" Prov 1
Du kan på ett enkelt sätt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara en kemisk händelse.
Du kan på ett tydligt sätt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara en kemisk händelse.
Begrepp, modeller och teorier
Kapitel "Kemiska föreningar och kemiska reaktionen" Prov 2
Du kan på ett enkelt sätt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara en kemisk händelse.
Du kan på ett tydligt sätt använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara en kemisk händelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: