Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colours Numbers and Clothes

Skapad 2018-12-13 08:49 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer arbeta med temat Colours Numbers and Clothes.

Innehåll

Vi kommer arbeta med ordförråd inom temat, vi kommer läsa texter, lyssna på texter och göra läs- och hörförståelser. Vi kommer titta på filmsnuttar och göra muntliga övningar. Vi kommer träna på talen 10 - 100, olika sätt att beskriva vad någon har på sig samt vad de vanligaste klädesplaggen heter. Vi kommer prata om språkets uppbyggnad, i det här temat handlar det om grammatikavsnitten a/an, possessiva pronomen samt plural s.

Vi tränar genom textbooks och workbooks, hörövningar och läsförståelse, arbetsblad i grammatiken samt muntliga och skriftliga övningar.

Läxor för att befästa ordförråd kommer att delas ut och finnas både i pappersform, på classroom samt på glosor.eu.

Matriser

En
Engelska - mål att nå i år 4 - 5

Förståelse

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
Du kan förstå ... i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du kan förstå ... i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det mest väsentliga av innehållet
Du visar förståelse genom att ... redogöra ...
översiktligt
i enkel form
i enkel form
för och kommentera innehållet ...
och detaljer
och detaljer
samt genom att med ... resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
gott
tillfredsställande
godtagbart
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du ... för lyssnande och talande.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du ... för skrivande och läsning.
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
i viss utsträckning välja och använda dig av strategier
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt ... använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
på ett relevant och effektivt sätt
på ett relevant sätt
med viss relevans

Kommunikation

På väg mot vidare mål
Når målen mer utvecklat
Når grundläggande mål
På väg mot målen
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig ...
enkelt, relativt tydligt och relativt samman- hängande.
enkelt, relativt tydligt och till viss del samman- hängande.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig ...
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom kan du välja och använda dig av ... som löser problem i och förbättrar interaktionen.
flera olika strategier
några olika strategier
någon strategi
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra ... förbättringar av egna framställningar.
enkla
enkla
enstaka enkla
Du kommenterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt
i enkel form
i enkel form
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: